SPRAWOZDANIE CARITAS

CARITAS PARAFII PLAC  JANA PAWŁA II 8
78-230 KARLIN0
SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI W ROKU  2017
PRZYCHODYW roku 2017 Caritas Parafii w Karlinie
uzyskała przychody w wysokości 29 538,01 zł, z czego 516,04 zł  pozostało z r. 2016.


Najwięcej przychodów pochodziło ze zbiórek- 11 480,41 zł, w tym :

-4 876,35 zł zebrano na chleb świętego Antoniego ( 11 razy
zbierano na tacę w pierwsze piątki miesiąca i pięć razy do puszek – najczęściej
w trzecią niedzielę miesiąca);

-3 036,92 zł zebrano do puszek w
sierpniu dla ofiar wichury w Polsce;

-1 726, 16zł ofiarowali parafianie do puszek w Niedzielę
Bożego Miłosierdzia ( dla ofiar wojny w Syrii);

- 1 840, 98 zł , w ramach jałmużny wielkopostnej, zebrali
parafianie do 52 skarbonek.


Dochody z własnej działalności wyniosły- 7 032, 60zł.
Uzyskano je przede wszystkim ze
sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świec (wigilijnych i paschalików) .


Dwudziestu darczyńców przekazało na bieżącą działalność karlińskiej
Caritas darowizny w wysokości

6 507,82 zł.


Z Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej otrzymano dofinansowanie
w wysokości 4 000 zł , a


inne przychody wyniosły- 1,14 zł .

ROZCHODY
W roku 2017 Caritas Parafii w Karlinie wydała w sumie 25 535, 43 zł.


Najwięcej- 8 755,22 zł -
przeznaczono na przygotowanie paczek świątecznych- głównie na zakup wędlin. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży palm wielkanocnych,
kartek i świątecznych świec . W
okresie Wielkiego Postu i Adwentu przeprowadzono zbiórkę żywności w kościele parafialnym,
prywatnym sklepie, przedszkolu i miejscowych szkołach. W marcu i grudniu członkowie i wolontariusze
Caritas oraz dzieci i młodzież brali udział w zbiórce
żywności w karlińskiej Biedronce. W sumie w roku 2017 zebrano tam
około 600 kg
żywności. Dzięki pomocy wielu osób wydano przed Wielkanocą 93 paczki, a przed
świętami Bożego Narodzenia trafiły one
do 123 rodzin.


Na pomoc dla ofiar tragedii wydano 4 763,08 zł, w tym:

-3 036,92 zł dla ofiar wichury w Polsce;

-1 726, 16 zł dla ofiar wojny w Syrii;


Na pomoc doraźną wydano 4 108, 83 zł, z czego:

- 26 razy opłacano rachunki za energię
elektryczną na kwotę 2 396,15 zł ;

-170 razy kupowano artykuły spożywcze,
w sumie wydano 719,73 zł;

- 5 razy dofinansowano zakup biletów
,na wyjazd do lekarzy, na kwotę 194 zł;

- 6
razy wykupywano recepty , zapłacono 185,05 zł;

-poza tym- dla jednej osoby
dofinansowano do leczenia, trzy razy udzielono pomocy przy spłacie czynszu,dla
dwojga dzieci zakupiono obuwie, dla uczniow
z czterech rodzin zakupiono podręczniki i ćwiczenia do religii lub
artykuły szkolne; dla jednej osoby
kupiono gaz butlowy, a jednej rodzinie
udzielono pomocy w zakupie wózka dzieciecego- na te cele wydano 613,90 zł.


Na rehabilitację domową dla
osoby niepełnosprawnej przeznaczono 3 000 zł, a 1 000 zł- na
dofinansowanie wyjazdu około 50 dzieci z miejscowej szkoły podstawowej do
Zakopanego. Środki na te cele uzyskano z Caritas Diecezji Koszalińsko –
Kołobrzeskiej.


Na konto Caritas Diecezji w Koszalinie
przekazano 3 366 zł, w tym:

- 2 300zł za paschaliki i świece wigilijne 2017;

-
930 zł - 50 % jałmużny wielkopostnej- skarbonki;

-
136zł - za kwartalnik „Caritas” i
skarbonki wielkopostne ( druki).

Inne wydatki wyniosły 542, 30 zł .


Po raz kolejny parafialna Caritas uczestniczyła w akcji „ Tornister
pełen uśmiechów”. Do 30 uczniów z 17
rodzin, głównie wielodzietnych, trafiły
nowe plecaki szkolne


W okresie Wielkiego Postu członkowie i sympatycy karlińskiej Caritas
przygotowywali palmy na Wielkanoc. W środy pełnili dyżur w jej siedzibie- wypożyczali sprzęt rehabilitacyjny, przyjmowali i wydawali używaną odzież, zabawki , podręczniki...
Udzielali pomocy doraźnej potrzebującym- kupowali art. spożywcze, opłacali rachunki za energię elektryczną, wykupywali recepty itp. W
sumie z pomocy Caritas Parafii w Karlinie w roku 2017 skorzystało ponad 170 rodzin i osób samotnych.
Karlino, 12. 01.2018 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016

PRZYCHODY

W roku 2016 Caritas Parafii w Karlinie uzyskała przychody w wysokości 23 491,08 zł, z czego 1 060,17 zł pozostało z r. 2015.
Najwięcej przychodów pochodziło ze zbiórek- 7 957,50 zł, w tym :
- 4 828,12 zł zebrano na chleb świętego Antoniego ( 11 razy zbierano na tacę w pierwsze piątki miesiąca i pięć razy do puszek – najczęściej w trzecią niedzielę miesiąca);
- 845, 60 zł ofiarowali parafianie do puszek w Niedzielę Bożego Miłosierdzia;
- 2 283, 78 zł , w ramach jałmużny wielkopostnej, zebrali parafianie do 84 skarbonek.
Dziewiętnastu darczyńców przekazało na bieżącą działalność karlińskiej Caritas darowizny w wysokości 6 549,78 zł.
Dochody z własnej działalności wyniosły- 5 122, 88zł. Uzyskano je ze sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świec (wigilijnych i paschalików).
Z Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 300 zł.
Inne przychody wyniosły- 500,75 zł .


ROZCHODY

W roku 2016 Caritas Parafii w Karlinie wydała w sumie 22 975, 04 zł.

Najwięcej- 9 796,50 zł - przeznaczono na przygotowanie paczek świątecznych- głównie na zakup wędlin. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świątecznych świec . W okresie Wielkiego Postu i Adwentu przeprowadzono zbiórkę żywności w kościele parafialnym, prywatnym sklepie, przedszkolu; w zbiórkę włączyli się też harcerze z miejscowego ZHR. W marcu i grudniu członkowie i wolontariusze Caritas oraz dzieci i młodzież brali udział w zbiórce żywności w karlińskiej Biedronce. W sumie w roku 2016 zebrano tam ponad 750 kg żywności. Dzięki pomocy wielu osób wydano przed Wielkanocą 117 paczek, a przed świętami Bożego Narodzenia trafiły one do 123 rodzin.

Na pomoc doraźną wydano 7 358, 48 zł, z czego:
- 27 razy opłacano rachunki za energię elektryczną na kwotę 2 264,46 zł;
- 229 razy kupowano artykuły spożywcze, w sumie wydano 1 412,59 zł;
- 19 razy wykupywano recepty , zapłacono 707,43 zł;
-poza tym- pokryto część kosztów pobytu dziecka w ośrodku socjoterapii, opłacono rachunki za pobyt dziecka w przedszkolu (dwa razy), sfinansowano wyjazdy z dzieckiem do lekarza ( sześć razy), kupiono artykuły szkolne( dla trzech rodzin), opłacono rachunek za badania lekarskie, kupiono obuwie, gaz butlowy i bilety ( miesięczny i jednorazowy)- na te cele wydano 2 974 zł.

Na konto Caritas Diecezji w Koszalinie przekazano 3 369 zł, w tym:
- 1 655 zł za paschaliki i świece wigilijne 2016;
- 1 580 zł - 50 % zbiórek z Niedzieli Bożego Miłosierdzia i skarbonek wielkopostnych;
- 134zł - za kwartalnik „Caritas”, materiały formacyjne i skarbonki wielkopostne ( druki).

Na rehabilitację dwóch osób niepełnosprawnych przeznaczono 2 300 zł , które otrzymano z Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej.

Inne wydatki wyniosły 151, 06 zł ( prowizja bankowa).

Po raz kolejny parafialna Caritas uczestniczyła w akcji „ Tornister pełen uśmiechów”- do 24 uczniów trafiły nowe plecaki szkolne.
W okresie Wielkiego Postu członkowie i sympatycy karlińskiej Caritas przygotowywali palmy na Wielkanoc. W środy pełnili dyżur w jej siedzibie- wypożyczali sprzęt rehabilitacyjny, przyjmowali i wydawali używaną odzież, zabawki ,podręczniki... Udzielali pomocy doraźnej potrzebującym- kupowali art, spożywcze, opłacali rachunki za energię elektryczną, wykupywali recepty itp. W sumie z pomocy Caritas Parafii w Karlinie w roku 2016 skorzystało ponad 180 rodzin i osób samotnych.

Karlino, 09. 01.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2015

I. PRZYCHODY


W roku 2015 Caritas Parafii w Karlinie uzyskała przychody w wysokości 24 311,46 zł, z czego 1 861, 35 zł pozostało z r. 2014.

Najwięcej przychodów pochodziło ze zbiórek- 9 442,76 zł, w tym :
-6 820,78 zł zebrano na chleb świętego Antoniego ( 11 razy zbierano na tacę w pierwsze piątki miesiąca i sześć razy do puszek – najczęściej w trzecią niedzielę miesiąca);
-823, 40 zł ofiarowali parafianie do puszek w Niedzielę Bożego Miłosierdzia;
-1 798, 58 zł , w ramach jałmużny wielkopostnej, zebrali parafianie do 84 skarbonek.

21 darczyńców przekazało na bieżącą działalność karlińskiej Caritas darowizny w wysokości 7 390,02 zł.

Dochody z własnej działalności wyniosły- 5 616, 37 zł. Uzyskano je ze sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świec (wigilijnych i paschalików).

Inne przychody wyniosły- 0,96 zł i pochodziły z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym karlińskiej Caritas.


ROZCHODY


W roku 2015 Caritas Parafii w Karlinie wydała w sumie 23 251, 29 zł.

Najwięcej - 9 301,56 zł - przeznaczono na przygotowanie paczek świątecznych- głównie na zakup wędlin. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świątecznych świec . W okresie Wielkiego Postu i Adwentu zorganizowano zbiórkę żywności w kościele parafialnym. W marcu i grudniu członkowie i wolontariusze Caritas oraz dzieci i młodzież z miejscowej szkoły brali udział w zbiórce żywności w karlińskiej Biedronce. W sumie w roku 2015 zebrano :
-przed Wielkanocą- ponad 436 kg art. spożywczych i wydano 96 paczek;
-przed świętami Bożego Narodzenia -ponad 626 kg żywności, wydano 134 paczki.


Na pomoc doraźną wydano 4 722, 86 zł, z czego:
-180 razy kupowano artykuły spożywcze, w sumie wydano 1 917,24 zł;
-23 razy opłacano rachunki za energię elektryczną na kwotę 1 435,79 zł;
-18 razy wykupywano recepty , zapłacono 577,83 zł;
-poza tym- opłacono rachunek za pobyt dziecka w internacie i w przedszkolu, zapłacono rachunek za czynsz, wykupiono bilet miesięczny do szkoły, dla więźnia proszącego o pomoc zakupiono doładowanie do telefonu i znaczki pocztowe, a dla dziecka- książeczkę do I Komunii; w sumie na te cele wydano 792 zł.

Na konto Caritas Diecezji w Koszalinie przekazano 3 750 zł, w tym:
-2 355 zł za paschaliki i świece wigilijne 2015;
-1 315 zł - 50 % zbiórek z Niedzieli Bożego Miłosierdzia i skarbonek wielkopostnych;
-80 zł - za kwartalnik „Caritas”, materiały formacyjne i skarbonki wielkopostne ( druki).


Na pomoc szkolną wydano 2 625, 60 zł:
-dla 32 rodzin przekazano w sumie 102 bony po 25 zł na zakup przyborów szkolnych na kwotę 2 550 zł ;
-dla 6 dzieci zakupiono podręczniki do religii- wydano 75,60 zł.
Po raz kolejny parafialna Caritas uczestniczyła w akcji „Tornister pełen uśmiechów”-otrzymano nowe plecaki , które parafianie wypełnili przyborami szkolnymi- trafiły one do 15 uczniów.

Dla ofiar klęsk żywiołowych przeznaczono 2 350 zł , z czego:
-1 250 zł trafiło do 6 rodzin- ofiar pożaru z ulicy Okrzei i B. Prusa;
-1 100 zł przesłano dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu.

Wśród innych wydatków- na kwotę 501,27 zł- znalazły się:
-320 zł - zapłacono za kartki świąteczne;
-171,37 zł wyniosła prowizja bankowa;
-9,90 zł kosztowały druki .

W okresie Wielkiego Postu członkowie i sympatycy karlińskiej Caritas przygotowywali palmy na Wielkanoc. W środy pełnili dyżur w jej siedzibie- wypożyczali sprzęt rehabilitacyjny, przyjmowali i wydawali używaną odzież, zabawki ,podręczniki... Udzielali pomocy doraźnej potrzebującym- kupowali art, spożywcze, opłacali rachunki za energię elektryczną, wykupywali recepty itp. W sumie z pomocy Caritas Parafii w Karlinie w roku 2015 skorzystało ponad 170 rodzin i osób samotnych.

Karlino, 11. 01.2016 r.
Kreator www - przetestuj za darmo