Sakrament małżeństwa
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA -

DOKUMENTY:

AKTUALNE Świadectwo Chrztu (Uwaga! - ważne jest tylko pół roku od daty wystawienia do daty ślubu) z zaznaczeniem, że potrzebne jest do ślubu i z zaznaczeniem o Sakramencie Bierzmowania.
Ostatnie świadectwo z nauki religii (może być na szkolnym).
Świadectwo ukończenia katechezy przygotowującej do Sakramentu Małżeństwa - Kursu Przedmałżeńskiego.Jeżeli ma to być Ślub Konkordatowy - należy zgłosić się do USC w miejscu zamieszkania jednej ze stron, z dowodami osobistymi i skróconymi aktami urodzenia, aby otrzymać stosowne zaświadczenie do ślubu konkordatowego, a następnie dostarczyć to zaświadczenie do biura parafialnego. (Uwaga! Zaświadczenie to jest ważne tylko trzy miesiące od daty wystawienia do daty ślubu, dlatego dostarczamy je w tym okresie) W parafii odbywa się spisanie protokołu kanonicznego, narzeczeni uczestniczą w naukach bezpośrednich przygotowujących do Sakramentu Małżeństwa (trzy nauki z Księdzem i z Doradztwem Rodzinnym), wygłaszane są zapowiedzi przedślubne w parafiach stałego miejsca zamieszkania i ewentualnie w czasowym miejscu zamieszkania, jeżeli pobyt czasowy jest dłuższy niż 6 miesięcy. Narzeczeni uprzedzą osoby zaproszone na ślub, by uszanowały świętość obrzędu i miejsca: nie rzucać ryżu (dla wielu ludzi jest to taki pokarm, jak dla nas chleb)nie rzucać sztucznych płatków itp. Benedykt XVI opowiedział się przeciwko ułatwieniom w dopuszczaniu do małżeństwa, a także przy orzekaniu jego nieważności. Sprawie tej papież poświęcił przemówienie do Roty Rzymskiej - najwyższej kościelnej instancji orzekającej nieważność małżeństw. Podczas audiencji dla członków Roty Rzymskiej, której przewodniczącym jest biskup Antoni Stankiewicz, Benedykt XVI podkreślił: "Trzeba starać się, na ile to możliwe, o przerwanie błędnego koła, do jakiego często dochodzi między pewnym z góry dopuszczeniem do małżeństwa bez odpowiedniego przygotowania oraz bez poważnej oceny spełnionych wymogów przewidzianych do jego udzielenia, a orzeczeniem prawnym, czasem równie łatwym, ale o przeciwnej wymowie, w którym to samo małżeństwo uznane zostaje za nieważne jedynie na podstawie stwierdzenia jego fiaska". Papież wyraził wręcz przekonanie, że księża nie troszczą się o solidne przygotowanie kandydatów do małżeństwa "wychodząc z założenia, że chodzi tu o realizację naturalnego prawa osób do zawarcia ślubu". - Nie chodzi o subiektywne żądanie, jakie duszpasterze muszą spełnić poprzez formalne uznanie go niezależnie od faktycznego stanu związku (...) Nikt nie może domagać się prawa do ceremonii ślubnej - oświadczył papież. Zauważył następnie: "Przy pomocy różnych dostępnych środków starannego przygotowania i kontroli można rozwinąć skuteczną działalność duszpasterską w celu zapobiegania orzekaniu o nieważności małżeństwa". Do duszpasterzy Benedykt XVI zaapelował o większą odpowiedzialność. 
Kreator www - przetestuj za darmo