W ubiegłym roku nasz najcenniejszy karliński zabytek przeszedł remont. Remont kościoła i przygotowanie w nim wieży widokowej był jednym z działań wpisujących się w tworzenie infrastruktury turystycznej w Karlinie. Pozyskane fundusze umożliwiły kompleksowy remont naszego zabytku stojącego w sercu miasta. Pieniądze te pozwoliły odkryć prawdziwy urok tego sakralnego miejsca, które było świadkiem burzliwej historii miasta. Pozwoliły, by był częścią Karlina przez kolejne wieki.
        Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 – "Turystyka, kultura i rewitalizacja", Działanie 5.2. "Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Poddziałanie 5.2.2.
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego".


Czy wiesz, że…

Jest to ponad 500-letni budynek...

Będąc na najwyższym poziomie wieży kościelnej – można z bliska zobaczyć, oryginalne więźby dachowe.

Dzwon kościelny wykonany został z żeliwa w 1926 r. w pracowni Frantz’a Schellinga.

Prawdopodobnie kościół jest połączony z zamkiem biskupów kamieńskich podziemnym tunelem.

Karliński kościół znajduje się na trasie trzech szlaków: Solnego, Św. Jakuba,Św. Ottona z Bambergu.

Karlińskie organy datowane są na rok 1854.Podczas prac restauratorskich konieczna była wymiana niemal wszystkich z 999 piszczałek.

Najstarszym zabytkiem, odkrytym w czasie badań archeologicznych w latach 90 XX w. jest romańska granitowa
kropielnica z przełomu XII i XIII w. Wykonana z granitu
czarno-żyłkowatego, o kształcie zbliżonym do spłaszczonego walca, z dwoma wyraźnymi krawędziami. Od góry otwór na wodę święconą.

Klasycystyczny XVIII wieczny ołtarz z obrazem „Chrystus w Ogrójcu” namalowany przez E.A. Fischera w 1892r. (oryginalny szkic do obrazu znajduje się w Muzeum Ziemi Karlińskiej).

Prawdopodobnie spoczywa w kościele ciało ostatniego katolickiego biskupa na Pomorzu – Erazma von Manteuffela, który mieszkał w zamku w Karlinie w latach 1521-1544.

Prawdopodobnie modlił się w nim Karol Wojtyła, który wraz z przyjaciółmi podczas z jednej z wypraw kajakowych,dopłynął Radwią do Karlina…

http://www.koszalin.gosc.pl/gal/pokaz/1476881.Dzien-Osadnika-w-Karlinie


http://www.koszalin.gosc.pl/doc/1476872.Swiadek-historii-wyremontowany
Kreator www - przetestuj za darmo