Historia parafii i miasta Karlino
1299 - Pierwsza pisana wzmianka o Karlinie. Istnieje przypuszczenie, że już wówczas Karlino posiadało prawa miejskie.
1313 - Wyraźna wzmianka o mieście - oppidum Corlin. Na początku XIV w. Karlino ma
zamek biskupi, Karlino staje się rezydencja biskupów kamieńskich.
1385 - Poparte dokumentami istnienie miasta i grodu Karlino (z lubeckim prawem
miejskim). Miasto otrzymuje herb: w rozwidleniu rzek mitra i dwa
pastorały.
1409 - Książe Pomorski Bogusław VIII w sporze z biskupem kamieńskim niszczy miasto wraz z kościołem.
1510 - Na miejscu zburzonego w 1409 r. biskup Martin Carith nakazuje burmistrzowi
K.Rinhold wybudowanie nowego kościoła św. Michała. Kościół ten z
różnymi późniejszym przeróbkami istnieje do dziś.
1534 - Decyzją  zgromadzenia w Trzebiatowie, Pomorze staje się protestanckie i kościół Karlinie staje się świątynią kościoła protestanckiego. Pierwszym
pastorem protestancki jest Jodokus Pustkow z Białogardu.
1544 - Śmierć ostatniego biskupa kamieńskiego Erazma von Manteuffel, który mieszkał zamku w Karlinie w latach 1521-1544.

1685 - Wielki pożar Karlina. W sobotę wielkanocną spaliło się niemal całe miasto wraz z kościołem, plebanią i budynkiem szkolnym.

1690 - Kościół zostaje odbudowany i otrzymuje nowe organy.

1807 - Wojsko francuskie okupuje miasto, kościół słuły jako magazyn.Tyfus w Karlinie wymiera 1/3 mieszkańców.

1828-1835 - Rozbudowa ównego traktu handlowego miedzy Szczecinem, Gdańskiem i Królewcem. Powstaje droga miedzy Karlinem, Białogardem, Połczynem, Barwicami.
Karlino przeżywa wzrost ruchu tranzytowego i handlu lokalnego.

1851 - Karlino otrzymuje pierwsze oświetlenie ulic.

1859 - Powstaje linia kolejowa Białogard - Kołobrzeg.

1866 - Renowacja i przebudowa kościoła.

1884 - Na Parsęcie powstaje most betonowy (most zamkowy).

1903 - Powstaje nowy (istniejący do dziś) cmentarz i kaplica cmentarna na tzw. Wzgórzu Karola.

1930 - Poświecenie nowego budynku szkoły (szkoła obecna).

1940 - Wielka powódź w Karlinie, na skutek przerwania wału na zaporze w Niedalinie.

04.03.1945 - Wojsko radzieckie i polskie zajmują Karlino. Karlino staje się miastem polskim.

24.10.1945 - Pierwszy Proboszcz Karlina, Ks. Feliks Kaczmarek z ziemi wileńskiej, dokonuje uroczystego poświecenia kościoła. Kościół po latach staje się świątynią
katolicką.

22.02.1950 - Erygowanie i poświecenie stacji Drogi Krzyżowej w kościele.

04.06.1950 - Ks. Bp Edmund Nowicki - udziela po raz pierwszy Sakramentu Bierzmowania dla rzeszy wiernych.

18.05.1950 - Oficjalne kanoniczne erygowanie Parafii przez Ordynariusza z Gorzowa Wlkp. Ks. Tadeusza Załuczkowskiego parafii rzymskokatolickiej.

07.1956 - Parafię opuszcza pierwszy proboszcz Parafii Ks. Feliks Kaczmarek, na jego
miejsce Ks. Bp mianuje Ks. Józefa Kępkę, który będzie proboszczem
Karlina do swojej śmierci w roku 1972.

19.03.1957 - Przekazanie Parafii kościoła w Lubiechowie.

20.06.1957Święcenia kapłańskie i Msza św. Prymicyjna, Ks. Zygmunta Marcinkowskiego, mieszkańca wsi Malonowo.

06.1958 - Przekazanie Parafii w Karlinie kościoła w Kar?cinie, a w grudniu 1959 r. kościoła w Parsowie. Do Parafii należą następujące kościoły filialne: Karwin,
Mierzyn, Kar?cino, Lubiechowo i Parsowo.

29.05.1961 - Święcenia kapłańskie w kościele wKarlinieKs.LudwikaMusiała,mieszkańca wsi Karwin, który po latach w 1993 r. będzie Proboszczem Karlina.

29.09.1962Dekretem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim Kościołowi w Karlinie
przywrócony zostaje pierwotny tytu św. Michała Archanioła. Po wojnie Ks.
Feliks Kaczmarek nadał kościołowi tytuł Chrystusa Króla.

09.11.1972 - Smierć i pogrzeb, Ks. Józefa Kępki. Pochowany zostaje na cmentarzu w Karlinie.

02.02.1973 - Ks.Stanisław Głodzik - zostaje nowym Proboszczem Karlina. Duszpasterstwo sprawował będzie aż do przejęcia na emeryturę, czyli do dnia 1 września 1989 r.

01.09.1989r. Proboszczem w Karlinie zostaje Ks. Józef Słowik. Dziełem Ks. Józefa to wielka praca regotyzacji kościoła parafialnego, przywrócenie mu pierwotnego wyglądu i pokrycie kościoła blacha miedzianą.

01.07.1993r. - Proboszczem Karlina zostaje Ks. Ludwik Musiał, wyświecony 29 maja 1961r w Karlinie, mieszkaniec wsi Karwin. Przynależnej wówczas do Parafii Karlino.
Przyszedł tu z Miastka, gdzie 33 lata temu, jako neoprezbiter rozpoczął
pracę duszpasterską, a przyjechał tam właśnie z Karlina. Dziwne są drogi Bożej Opatrzności.

01.08.2011r. - Proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Karlinie zostaje Ks. Andrzej Korpusik.Data święceń 17.05.1981r. Były dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Kreator www - przetestuj za darmo